ΛΙΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναπτυξιακός Νόμος

Προγράμματα ΕΣΠΑ για ΜΜΕ, Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικά Σχέδια — Μελέτες Βιωσιμότητας

Μελέτες Χρηματοδότησης Επενδύσεων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας είναι κοντά στον σύγχρονο αγρότη αλλά και τον επιχειρηματία με μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπως:

Σχέδια Βελτίωσης

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Επιδότηση Επιτοκίου για δάνεια αγροτών

Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 100KW για αγρότες

Διαχείριση έργου (project management)

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων

Νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων

Άδειες Χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους (γεωτρήσεις)

AΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Επικοινωνία

ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005, HACCP)

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2)

Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος (AGRO 3)