ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η αγροτική συμβουλευτική δημιουργήθηκε από τους γεωπόνους:

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

Πτυχιούχος Γεωπονίας Α.Π.Θ. - Φυτοπροστασία

MSc. Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ.

Πιστοποιημένη Γεωργικός Σύμβουλος

Διαπιστευμένη Συντάκτης Σχεδίων Βελτίωσης

Μελετητικό πτυχίο ΥΠΕΧΩΔΕ

 

ΒΑΙΟΣ Δ. ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ

Πτυχιούχος Γεωπονίας Α.Π.Θ. - Αγροτική Οικονομία

Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος

Διαπιστευμένος Συντάκτης Σχεδίων Βελτίωσης

 

Επικοινωνία